Opleidingen
volg je bij
2Go4Career

Training Ontdek & Verbeter als Trainer

et verzorgen van trainingen of anderen groepsgewijs ondersteunen in hun leerproces is een boeiend vak. Wanneer je zelf (al) trainingen, cursussen of opleidingen verzorgt of regelmatig voor groepen staat, dan weet je dat het niet alleen draait om inhoudelijke vakkennis. Vanzelfsprekend is het noodzakelijk te weten hoe mensen eigenlijk het beste leren. En hoe je leersituaties en trainingsdagen kunt ontwerpen en organiseren om de deelnemers zo goed mogelijk in staat te stellen te leren. In deze train-de-trainer training werken we dan ook actief aan bijvoorbeeld je kennis en vaardigheden op het gebied van leerprocessen, didactiek, persoonlijke communicatie en presentatie, effecten van (confronterende) interacties en interventies, structuur en opleidingskundige modellen. Alles op een praktische wijze waarmee het verzorgen van een training, les of cursus een stuk eenvoudiger wordt.

Je krijgt met regelmaat gestructureerde feedback van zowel de trainer als de overige deelnemers. Na deze training sta je met meer zelfvertrouwen voor een groep en beschik je over de kennis en vaardigheden om met overtuiging een training met hoog leerrendement neer te zetten! De training wordt overigens verzorgd door opleidingsdeskundigen die jarenlange ervaring hebben in het ontwerpen en uitvoeren van diverse uitdagende trainingsprogramma’s.

Resultaten na de training Ontdek & Verbeter als Trainer 

 • Inzicht in jezelf en hoe persoonlijke voorkeuren van invloed zijn op je rol als trainer
 • Inzicht in leerprocessen van volwassenen
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van didactiek
 • Kennis en vaardigheden in effectieve werkvormen ontwerpen en kiezen
 • Kennis en vaardigheden om een training verantwoord vorm te kunnen geven
 • De juiste interventies op het juiste moment weten in te zetten
 • Inzicht in groepsdynamica
 • Effectief weten om te gaan met ‘lastige’ situaties zoals weerstand
 • Op effectieve wijze gebruik weten te maken van hulpmiddelen

Inhoud Ontdek & Verbeter als Trainer 

 • Kennis en vaardigheden om een training verantwoord vorm te kunnen geven
 • De juiste interventies op het juiste moment weten in te zetten
 • Wat zijn kenmerken van een professionele trainer?
 • Welke vormen van persoonlijk leiderschap zijn het meest effectief als trainer?
 • Hoe leren (volwassen) mensen eigenlijk?
 • Wat is didactiek en wat kun je er mee?
 • Hoe zorg je voor een maximale leerstofoverdracht?
 • Hoe zorg je voor horizontale en verticale transfer?
 • De kracht van verschillende werkvormen.
 • Welke werkvorm past het beste bij de te leren kennis of vaardigheid?
 • Hoe maak je effectief gebruik van de hulpmiddelen?
 • Hoe breng je de groep waar je wilt?
 • Afstemmen en verbinding maken met de groep
 • Kenmerken van een positief leerklimaat
 • Hoe houd je de deelnemers actief en betrokken?
 • Video-interactie-analyse
 • Wat doe je met ‘lastige’ deelnemers?
 • Hoe toets je of je je doelen hebt behaald?
 • Uitvoeren van een mini-training (tevens meerdere deel-oefeningen)

Aanpak Training Ontdek & Verbeter als Trainer

Deze training bestaat uit zes dagen (2+1+2+1). Alle dagen van 10.30 uur tot 19.00 uur (filevrij!). Tevens een individuele feedbacksessie na het bijwonen van een training door de trainer. 

We zorgen voor inzicht, verdieping en het aanscherpen van vaardigheden door aantrekkelijke werkvormen te gebruiken waardoor de training niet alleen leerzaam maar ook leuk is. We werken vaak in kleine groepjes van wisselende samenstelling om zo ook van elkaar te leren. Als hulpmiddel gebruiken we tevens het Insights Discovery Learning System.

Voorbereiding: 
 • Je vult voorafgaand aan de training een online vragenlijst in om je persoonlijk profiel vast te stellen
 • De trainer neemt vooraf contact met je op om de leerdoelen te bespreken en op te stellen
 • Tussentijds worden 'huiswerkopdrachten' uitgevoerd

Competenties

Je werkt in deze training o.a. aan de competenties Coachen, Effectief Communiceren,Beïnvloeden (Groep- en individueel), Overtuigingskracht, Durf, Initiatief, Energie, Inlevingsvermogen, Presenteren, Integriteit. 

Datum:

4, 5, 13, 18, 19 en 25 sept. 2017          Rotterdam

Deze traing kost:
€. 3.295,-

Deze training Ontdek & Verbeter als Trainer verzorgen we ook als maatwerkprogramma voor jouw organisatie. De opzet en inhoud worden dan in nauwe samenwerking afgestemd. Vanzelfsprekend is een vrijblijvend gesprek met een van onze opleidingsadviseurs mogelijk. Onderstaande tarieven zijn exclusief BTW, en dagarrangement en trainingsmateriaal.

Dagarrangement 
De kosten van het dagarrangement bij de open inschrijvingstrainingen bedragen:Voor een trainingsdag van 10.30 uur tot 19.00 uur, €. 67,50 per dag, excl. BTW (accommodatiekosten, een uitgebreide lunch, collectieve consumpties en een snack om 17.00 uur). 

Voor een trainingsdag van 13.00 tot 16.00 uur, €. 39,00 per dag excl. BTW (accommodatiekosten en collectieve consumpties).

Voor de individuele coachingssessies €. 67,50 per bijeenkomst, excl. BTW (reis- en verblijfkosten en consumpties).

Trainingsmateriaal 
In al onze trainingen maken we gebruik van diverse trainingsmaterialen om onze deelnemers zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun leerproces. Onder de trainingsmaterialen valt bijvoorbeeld een cursusmap met daarin aanvullende literatuur per onderwerp, tips, gespreksmodellen, hand-outs en overzichten. In de meeste open-inschrijvingstrainingen is tevens het zogenaamde Insights Discoveryprofiel alsmede de bijlage bij het profiel opgenomen. We brengen de volgende bedragen in rekening als bijdrage in de kosten voor deze materialen: 

 • Voor de eendaagse trainingen, middagprogramma, een bedrag van €. 24,50
 • Voor de eendaagse trainingen een bedrag van €. 49,50
 • Voor de tweedaagse trainingen een bedrag van €. 97,50     
 • Voor de driedaagse trainingen een bedrag van €. 135,00         
 • Voor de zesdaagse trainingen een bedrag van €. 249,50 

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

Contact en Inschrijven 
Heb je vragen? bel 0165-505111 of mail marijke@2go4career.com

Snel naar
2Go4Career