PRIVACYVERKLARING 2GO4CAREER.COM

U wordt verzocht de hiernavolgende Privacyverklaring van 2GO4CAREER.COM (hierna ook "Wij" te noemen) zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

 1. Gegevens onderneming

Heijens Advies en Beheer b.v. , Korte Bunder 11 te 4741 TV Hoeven, exploiteert 2GO4CAREER.COM. De Site is een online advertentieplatform waar bedrijven en kandidaten bij elkaar worden gebracht, door het plaatsen van CV's en vacatures. Heijens Advies en Beheer b.v. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer H20089961.

2. Wet Bescherming Persoonsgegevens

2GO4CAREER.COM gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. 2GO4CAREER.COM houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3.Persoonlijke gegevens en derden

Wij wijzen u er op dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik van die gegevens door die derden. Indien u geen SSL encryptie wordt aangeboden voor elektronische verzending van uw persoonsgegevens aan een potentiële werkgever, raden wij u aan om te overwegen uw sollicitatie offline te verzenden. Wij wijzen u er op dat een bedrijf of een persoon een vacature kan publiceren met als enig oogmerk uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te kunnen gebruiken dan het doel dat u beoogt. Wij kunnen daar geen invloed op uitoefenen. Wij raden u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt. Ook raden wij u aan om uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nooit naar een privé e mailadres te verzenden. Wij adviseren u om recruiters nimmer gevoelige informatie te verstrekken, ook niet als zij daarom vragen. Tot dergelijke gevoelige informatie behoort bijvoorbeeld (zonder dat dit een beperking inhoudt) het nummer van uw identiteitsbewijs, uw sofi-nummer, het nummer van uw creditcard en bankgegevens.

4. Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt 2GO4CAREER.COM gebruikersgegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. 2GO4CAREER.COM gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een (abonnee)overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van 2GO4CAREER.COM en/of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht 2GO4CAREER.COM rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan 2GO4CAREER.COM.

5. Bezoekgegevens en cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan 2GO4CAREER.COM de inrichting van de website optimaliseren. 2GO4CAREER.COM maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. 2GO4CAREER.COM maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

6. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u onze website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat wij geen controle en invloed meer hebben over de inhoud van die andere website. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij wij er daadwerkelijk van op de hoogte waren dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zullen wij die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor onze website gelden. Wij raden u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

7. Algemene Voorwaarden

2GO4CAREER.COM hanteert Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met 2GO4CAREER.COM U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op de website.

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.

2GO4CAREER.COM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privcayverklaring. Check daarom regelmatig de website voor een update.

Snel naar
2Go4Career