Carrière maken doe je met 2Go4Career

Wat bieden wij aan?

 

 • Werving- en selectietrajecten
  het gehele traject van vacaturetekst opstellen tot en met de juiste kandidaat op de lege stoel.

 • Gewijzigde Wetgeving (Wet Werk en zekerheid)
  2015 is het jaar van de grootste wijzigingen in het arbeidsrecht. Wij adviseren u hieromtrent proactief waarmee we de risico's op onnodige kosten wegnemen.

 • Personeelshandboek
  de afspraken en regels geldend in uw organisatie overzichtelijk en eenduidig in uw unieke handboek.

 • Conflicthantering
  een bemiddelende rol bij werk gerelateerde conflicten vanuit een oplossingsgerichte benadering.

 • Arbeidscontracten opstellen en beheren
  eenduidige contracten die voldoen aan de nieuwe wetgeving.

 • Beloningsbeleid
  een passend en evenwichtig beloningsbeleid bij uw type organisatie.

 • Veranderingstraject
  coaching en faciliteren bij veranderingen in uw organisatie en uw mensen de juiste richting in meenemen door het managen van de weerstand.

 • Strategische Personeelsplanning
  samen een plan voor uw toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting maken om uw strategische doelen te verwezenlijken.

 • Duurzame inzetbaarheid
  uw personeel maximaal inzetbaar en dus jobfit houden tot hun pensioen.

 • Competentiemanagement
  het systematisch ontwikkelen en gericht inzetten van de competenties van medewerkers om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.


 • Interne en externe mobiliteit (outplacement)
  begeleiden van personele mobiliteit zowel binnen als buiten de organisatie ten einde de medewerker op een passende functie te krijgen.

 • Functioneren en beoordelen
  het opzetten van een performance cyclus waarbij volgens een gestandaardiseerde methode het functioneren van de medewerker jaarlijks beoordeeld wordt.

 • Verzuimbegeleiding (o.a. als casemanager volgens de wet verbetering Poortwachter)
  Met de juiste inzet van verzuimbegeleiding (conform wet verbetering Poortwachter) helpen wij langdurig verzuim van medewerkers te voorkomen.


 • Functieprofielen opstellen en beheren
  Samen een eenduidige beschrijving opstellen van het takenpakket van een medewerker of een groep medewerkers.


 • Vaststellingsovereenkomsten
  De afspraken tussen werkgever en werknemer correct vastleggen in een vaststellingsovereenkomst, ten einde het ontslag met wederzijds goedvinden conform de gestelde eisen correct af te wikkelen.


 • Ontslagprocedures (dossier opbouw)
  Als u uw werknemer wilt ontslaan op basis van disfunctioneren, dan is goed dossieropbouw een onmisbaar fundament!

Wil je je HR kosten beheersbaar houden?

Neem dan een maandelijks abonnement met een vast bedrag, dan ben je verzekerd van HR deskundigheid.

Kosten:


1 dagdeel (4 uur) per maand = all-in tarief € 240 (exclusief btw)

2 dagdelen (8 uur) per maand – all-in tarief € 450 (exclusief btw)

 

 

 


Voor beide varianten geldt:

 • Abonnement maandelijks opzegbaar (met opzegtermijn van 1 kalendermaand)
 • Op- en afschalen tussen beide varianten per direct mogelijk
 • Bij overschrijding van de uren aangepast tarief
 • Werklocatie van de uren vrij in te plannen door klant
 • Uren doorschuiven mogelijk (maximum: 2 keer het aantal abonnementsuren per maand // voorbeeld: bij abonnement XL kun je in totaliteit doorschuiven en opsparen tot een maximum 16 uur)
 • HR inzet kan adviserend, uitvoerend en of tactisch van aard zijn


Contact
 
Snel naar
2Go4Career