Opleidingen
volg je bij
2Go4Career

Teamanalyse

Het succes van een team om effectief samen te werken is sterk afhankelijk van het bij elkaar passen en elkaar aanvullen van de teamleden. Hoe minder aanpassingen er nodig zijn, des te efficienter het team zal samenwerken. Om een team te kunnen leiden geldt dat hoe meer gegevens er beschikbaar zijn ten aanzien van een goed inzicht in de gedragsvariabelen van de Teamleider en de Teamleden, des te beter dat lukt.

 

De Teamanalyse is gebaseerd op het Prestatieonderzoek en is bestemd voor alle medewerkers/sters die in een team werken en teambuilding een goede methode vinden om doelstellingen te bereiken.

Dit onderzoek verstrekt informatie over de leider en de leden van het team op 12 verschillende gebieden. Het maakt een analyse van de gegevens en stelt een inzichtelijk rapport op dat er toe bijdraagt dat het succes van het team wordt bevorderd.

 

Kosten: 225,- Euro inclusief rapportage p.p. exclusief BTW Snel naar
2Go4Career