Get a career with 2Go4Career

Training management/leidinggeven in de tuinbouw

Je bent werkzaam als bedrijfsleider in de tuinbouw. Je geeft leiding aan een redelijk groot team van vaste medewerkers en in het seizoen verdubbelt dat aantal zelfs.

Quick scan Burnout symptoms

Using this Quick Scan you can easily determine to what extent you know signs and symptoms of a (starting) Burnout recognize in yourself or people in your area.
Read blog